Materjalid

STEPS programm sisaldab:
  • Kümmet õppefilmi, mis kujutavad erinevaid probleemsituatsioone, mis baseeruvad noorte endi poolt kirjeldatud päriselu situatsioonidel. Mõned filmid on mõeldud lihtsalt arutelu käivitajatena, mõned näitlikustavad ka lahendusi;
  • Käsiraamatut õpetajatele kas siis inimeseõpetuse, valikaine, psühholoogia, mentor- või klassijuhatajatundideks või ülikooli kursustel kasutamiseks, mis sisaldab teooriat, tegevuste kirjeldusi, grupitöid, mänge, koolidele valikaine mooduleid ning klassijuhatajatunni materjale, sh tunnikavu, mis kõik on mõeldud noorte suhtlemis- ja enesekohaste oskuste arendamiseks;
  • Käsiraamatut noorsootöötajatele mitteformaalseteks tegevusteks, ideid üritusteks, aruteludeks jne;
  • Ainekava;
  • Näidisvideosid erinevate teemade lahtiseletamise ja diskussioonide läbiviimise kohta.

Materjalid on loodud rahvusvahelise projekti “21CenturySoftSkills” raames ning on rahastatud Erasmus+ programmi ja Eesti Haridus- ja Noorteameti poolt (EE01 Haridus- ja Noorteamet, Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur).