STEPS

Suhtlemis-, enesekohaste ning koostööoskuste programm noortele eluks vajalike oskuste õpetamiseks

STEPS on samm-sammult õpetamiseks mõeldud, nii tervikuna kui ka osadena kasutatav õppeprogramm koos õppefilmidega, mis on suunatud gümnaasiumi- ja põhikooli viimase astme õpetajatele, klassijuhatajatele, mentoritele ja noorsootöötajatele ning sisaldab koostöö-, suhtlemis- ja enesejuhtimisoskuse õpetamise juhendeid (tunnid, tegevused jmt), käsiraamatut ja õppevideosid nii formaal- kui mitteformaalhariduse raames kasutamiseks.

Programmist

Soovid programmi tutvustust või sisekoolitust?

Koolitus „Kuidas juhtida oma emotsioone ja suhteid“ on mõeldud kaasaegsete suhtlemis-, koostöö ja enesejuhtimisoskuste õppimiseks ning nende teadmiste edasiandmiseks noortele. Ootame osalema nii õpetajaid, koolijuhte, noorsootöötajaid kui ka koolide spetsialiste. 

Täpsema temaatika ja ajakava leiad siit: https://steps.ee/koolitused/